Info

SATS
SATS (Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab) er en forening for medicinstuderende, der interesserer sig for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi

Formål
SATS blev stiftet på Panum i København i 1999, som en studenterorganisation med formål at fremme interessen for anæstesien, akutmedicinen, det præhospitale og traumatologien. I marts 2000 blev SATS Odense og SATS Aarhus startet med hjælp fra København og den sidste tilkomne SATS Nordjylland i 2008.

Formålet søges bl.a. opfyldt gennem kurser og foredrag, der arrangeres løbende, og alle er velkomne med gode idéer til eventuelle events.